Uchwała nr 07/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

7 lutego 2007

Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 28 marca 2007 r. o godz. 14 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Centrum Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, w sali konferencyjnej na IV piętrze.