Uchwała nr 06/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

25 stycznia 2007

Po zapoznaniu się z zaleceniami Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu, Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę dotyczącą przyznawania klubom licencji sportowych.

Uchwała nr 06/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Po zapoznaniu się z zaleceniami Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu, Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę dotyczącą przyznawania klubom licencji sportowych.