Uchwała nr 05/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

25 stycznia 2007

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdził budżet na program szkolenia w roku 2007, w tym harmonogram zgrupowań szkoleniowych oraz turniejów obowiązkowych dla kadry juniorów.