Uchwała nr 04/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

25 stycznia 2007

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę dotyczącą cyklicznego sporządzania raportu rocznego zawierającego podstawowe informacje o działalności Polskiego Związku Golfa w roku poprzednim.