Uchwała nr 03/07 Zarządu PZG podjęta drogą elektroniczną

15 stycznia 2007

Zarząd zatwierdził sprawozdanie Komisji Sportowej za 2006 r. i podjął decyzję o publikacji pełnej treści sprawozdania na stronie internetowej PZG w części ogólnodostępnej.