Uchwała nr 01/07 Zarządu PZG podjęta drogą elektroniczną

12 stycznia 2007

Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia stowarzyszenia Modry Las Golf Club z siedzibą w Choszcznie w poczet członków PZG.