PRO poszukiwany

18 grudnia 2006

Golf Club Bytkowo ogłosił konkurs na PRO w sezonie 2007 na polu golfowym w Bytkowie koło Poznania.

 

Wymagania:
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje
– życiorys
– przebieg kariery amatorskiej
– przebieg kariery zawodowej
– projekt programu szkoleniowego, w którym zostanie przedstawiona koncepcja pracy PRO i instruktora

 

Aplikacje można składać do 15 stycznia 2007 na adres:
Stowarzyszenie TSG&CC
61-478 Poznań
ul. Świętej Trójcy 2