Uchwała nr 28/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

29 listopada 2006

Zarząd PZG zatwierdził: 1. Skład kadry narodowej w różnych kategoriach wiekowych na rok 2007 oraz plan startów kadry narodowej w turniejach w roku 2007 2. Cele sportowe Polskiego Związku Golfa na rok 2007 Dokumenty stanowią załączniki do Uchwały.