Uchwała nr 26/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

29 listopada 2006

Zarząd PZG zatwierdził budżet Komisji Sędziowskiej na rok 2007. Dokument stanowi załącznik do Uchwały.