Uchwała nr 20/06 Zarządu PZG podjęta drogą elektroniczną

22 czerwca 2006

Zarząd PZG zatwierdził projekt porządku obrad oraz propozycje zmian w Statucie PZG, Ordynacji Wyborczej oraz Regulaminie Zarządu, które zostaną przedstawione w imieniu zarządu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 30 maja 2006 r.