Uchwała nr 19/06 Zarządu PZG podjęta drogą elektroniczną

22 czerwca 2006

Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 30 maja 2006 r., w pierwszym terminie na godz. 12, w drugim – na 12.30.