Uchwała nr 16/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 czerwca 2006

Zarząd PZG upoważnił Pana Witolda Grzesiaka, Przewodniczącego Komisji Sportowej do podpisania umowy na organizację obozów Kadry Juniorów z firmą „Odyssey Travel”.