Uchwała nr 15/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 czerwca 2006

Zarząd PZG po zapoznaniu się z ofertami na organizację obozów Kadry Juniorów w 2006 r., otrzymanymi od „Golf Projekt – Obiekty Golfowe” Roman Rydlewicz oraz „Odyssey Travel”, podjął decyzję o zawarciu umowy zlecenia na organizację powyższych obozów z firmą „Odyssey Travel”.