Uchwała nr 11/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 czerwca 2006

Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie przyjęcia stowarzyszenia Klub Golfowy Toya z siedzibą w Wisznia Mała w poczet członków PZG.