Uchwała nr 10/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 czerwca 2006

Zarząd PZG zatwierdził plan szkolenia oraz budżet kadry juniorów Polskiego Związku Golfa na 2006 rok. Oba dokumenty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.