Uchwała nr 09/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 czerwca 2006

Zarząd PZG skierował Włodzimierza Kronenbergera, Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i członka Komisji Techniczno-Handikapowej PZG na kurs kalibracji w Portugalii i zobowiązał go do złożenia pisemnego sprawozdania z przebiegu kursu.