Uchwała nr 07/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 czerwca 2006

Zarząd PZG postanowił objąć bezpłatnym patronatem cykl turniejów MID AMATOR, organizowany przez Marka Gaika.