Uchwała nr 06/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

13 czerwca 2006

Zarząd PZG upoważnił Prezesa Zarządu Piotra Mondalskiego do podpisania aneksów do obowiązujących umów z Agencją SMS. Aneksy dotyczą nowelizacji trybu i zakresu usług świadczonych na rzecz PZG przez SMS w 2006 r. Aneksy nie zmieniają wartości wcześniej zawartych umów.