Składki do PZG

10 maja 2006

Informujemy graczy, którzy nie zapłacili składek do PZG za rok 2006 w swoich klubach macierzystych o konieczności uregulowania zaległości i potwierdzenia jej przez klub macierzysty w PZG przed dniem rejestracji do turnieju Accenture Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów i Seniorów, tj. 19 maja br. W razie braku wpłaty, będą oni traktowani, zgodnie z regulaminem turnieju, jako gracze spoza PZG i zobowiązani do wniesienia odpowiednio wyższej opłaty turniejowej, przewidzianej w zasadach ogólnych turniejów mistrzowskich PZG.

 

Gracze z nieaktualnym HCP (powyżej 90 dni) nie będą klasyfikowani w kategorii netto.