Uchwała nr 01/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa.

23 lutego 2006

Zarząd PZG przychylił się do wniosku Binowo Park Golf Club i postanowił udzielić patronatu PZG nad zawodami Polish Golfers Championships 2006 i Melex Cup 2006, organizowanymi na polu Binowo Park Golf Club. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.