Uchwała nr 60/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 listopada 2005

Zarząd PZG zatwierdził treść zapytania ofertowego zawierającego określone przez PZG warunki organizacyjne turniejów mistrzowskich PZG w roku 2006. Zapytanie zostanie skierowane do 18-dołkowych pól golfowych, należących do Klubowego Programu Partnerskiego i posiadających w tym zakresie ważną umowę z PZG. Zapytanie ofertowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.