Uchwała nr 57/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 września 2005

Zarząd Zarząd PZG zatwierdził Harmonogram Turniejów na 2006 r. Harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej PZG.