Uchwała nr 54/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 września 2005

Zarząd PZG przychylił się do prośby Kraków Valley Golf & Country Club o odstąpienie przez PZG od pobrania opłaty z tytułu przyznania klubowi Kraków Valley & Country Club organizacji turnieju Accenture Międzynarodowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.