Uchwała nr 53/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa podjęta drogą elektroniczną

29 lipca 2005

Zarząd PZG przychylił się do wniosku Warsaw Golf International i postanowił udzielić patronatu PZG nad Turniejem Charytatywnym, organizowanym przez WGI na polu w Rajszewie w dniu 26 sierpnia 2005 r. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.