Uchwała nr 51/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa podjęta drogą elektroniczną

22 lipca 2005

W związku z potwierdzonym zgłoszeniem jedynie 5 drużyn na SAP Klubowe Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów (28/31 lipca w Rajszewie), Zarząd PZG podjął decyzję o odwołaniu zawodów. Zarząd rozważy możliwość przeprowadzenia zawodów w październiku br. pod warunkiem potwierdzenia zainteresowania udziałem w zawodach przez co najmniej 18 klubów i wniesienia opłaty turniejowej do 15 września br. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.