Uchwała nr 47/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa podjęta drogą elektroniczną

20 czerwca 2005

Zarząd PZG uchwalił zasady udzielania patronatu PZG przedsięwzięciom służącym statutowym zadaniom Związku i mającym na celu popularyzację golfa w Polsce. Dokument przewidziany jest do publikacji w serwisie internetowym PZG. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.