Uchwała nr 46/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa podjęta drogą elektroniczną

16 czerwca 2005

Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu stowarzyszenia Słubice Golf Club z siedzibą w Słubicach w poczet członków PZG. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.