Uchwała nr 45/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 czerwca 2005

Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia stowarzyszenia Carter Golf z siedzibą w Gdańsku w poczet członków PZG.

Uchwała nr 45/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia stowarzyszenia Carter Golf z siedzibą w Gdańsku w poczet członków PZG.