Uchwała nr 44/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 czerwca 2005

Biorąc pod uwagę liczne postulaty środowiska młodych golfistów odnośnie zmiany terminu Międzynarodowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Zarząd PZG postanowił przesunąć termin tych zawodów z 27 – 29 maja (Kraków Valley) na sierpień br. Dokładna data rozgrywek zostanie podana do wiadomości po konsultacjach z polami golfowymi zainteresowanymi organizacją tych zawodów.