Uchwała nr 43/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 czerwca 2005

Zarząd PZG zatwierdził Bilans oraz Rachunek Wyników Polskiego Związku Golfa za 2004 r. i postanowił przedłożyć do zatwierdzenia na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 27 maja 2005r.