Uchwała nr 42/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 czerwca 2005

Zarząd PZG zatwierdził projekt porządku obrad oraz propozycje zmian w Statucie na Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 27 maja 2005r.