Uchwała nr 41/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

12 maja 2005

Zarząd PZG zatwierdził Regulamin Obiegu Dokumentów Finansowych i Korespondencji w Polskim Związku Golfa, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.