Uchwała nr 40/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

12 maja 2005

W związku ze złożeniem przez członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa wniosków o rozliczenie dojazdów na posiedzenie Komisji oraz obciążeniem Polskiego Związku Golfa kosztem wyżywienia Komisji podczas kontroli w dniu 20 kwietnia 2005 roku, Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa o podjęcie uchwały określającej zasady finansowania prac organów Polskiego Związku Golfa. Zarząd zlecił wykonanie uchwały Prezesowi Zarządu Polskiego Związku Golfa.