Uchwała nr 36/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził zmiany w dokumencie: Zasady zarządzania wydatkami w PZG.