Uchwała nr 35/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził treść umowy z Agencją SMS o organizację Turniejów Mistrzowskich PZG.