Uchwała nr 34/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 marca 2005

Zarząd PZG postanowił zwrócić się do klubów z wnioskiem o wniesienie składek członkowskich za I kwartał łącznie ze składkami za kwartał II.