Uchwała nr 33/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 marca 2005

Zarząd PZG przyjął koncepcje i założenia Polskiego Rankingu Golfowego.