Uchwała nr 31/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził przedstawiony przez Agencję SMS harmonogram rzeczowo- finansowy programu promocji golfa w Polsce w 2005r.