Uchwała nr 30/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

24 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził wzory materiałów reklamowych PZG na cykl turniejów mistrzowskich.