Uchwała nr 28/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG postanowił przeznaczyć całość dotacji z R&A St Andrews na potrzeby kadry juniorów.