Uchwała nr 27/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził budżet I-go zgrupowania juniorów w klubie Amber Baltic w Kołczewie w dniach 24-28 marca 2005. Zarząd PZG upoważnił Przewodniczącego Komisji Sportowej Grzegorza Gawrońskiego do zawarcia stosownych umów związanych z wykonaniem budżetu tego zgrupowania.