Uchwała nr 25/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG, na podstawie par.23 pkt. 5 Statutu PZG, zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów na dzień 27 maja 2005 w Amber Balic Golf Club w Kołczewie.