Uchwała nr 24/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził Regulamin Komisji Sędziowskiej. Dokument stanowi załącznik do Uchwały.