Uchwała nr 23/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG zatwierdził Regulamin Komisji Sportowej. Dokument stanowi załącznik do Uchwały.