Uchwała nr 22/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG podjął decyzję o podpisaniu Umowy o Współpracy z PGA Polska.