Uchwała nr 21/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

9 marca 2005

Zarząd PZG odwołuje ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Wojciecha Pijanowskiego, i powołuje na to stanowisko Pana Włodzimierza Kronenbergera.