Uchwała nr 19/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa podjęta drogą elektroniczną

28 lutego 2005

Zarząd zatwierdził treść Aneksu nr 1 do umowy z Agencją SMS i upoważnił Prezesa do jego podpisania. Wynagrodzenie i zakres usług Agencji pozostają bez zmian. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.