Uchwała nr 18/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa podjęta drogą elektroniczną

25 lutego 2005

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej przez Wojciecha Pijanowskiego, Zarząd powołuje Pana Włodzimierza Kronenbergera na stanowisko p.o. Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej do czasu rozpatrzenia rezygnacji Wojciecha Pijanowskiego przez Zarząd PZG na najbliższym Zebraniu Zarządu. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Uchwała nr 18/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa podjęta drogą elektroniczną

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej przez Wojciecha Pijanowskiego, Zarząd powołuje Pana Włodzimierza Kronenbergera na stanowisko p.o. Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej do czasu rozpatrzenia rezygnacji Wojciecha Pijanowskiego przez Zarząd PZG na najbliższym Zebraniu Zarządu. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.