Uchwała nr 16/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

26 stycznia 2005

Zarząd dokonał wstępnego wyboru organizatorów turniejów PZG na podstawie oceny kosztowej ofert przy jednocześnie wyrażonej jednomyślnie woli przyznania co najmniej 1 turnieju Kat. A każdemu z 6 pól – członków Klubowego Programu Partnerskiego i uwzględnieniu oczekiwań Partnerów Strategicznych PZG, patronów tytularnych turniejów PZG. Zarząd PZG postanowił wstępnie przyznać organizację turniejów PZG następującym polom golfowym: [TABLE=49] Ostateczne decyzje w powyższej sprawie zapadną w chwili zawarcia stosownych umów o organizację turniejów PZG z poszczególnymi polami golfowymi przez PZG lub wskazaną przez PZG agencję. Podpisanie umów poprzedzać będą negocjacje ostateczne z wytypowanymi kandydatami do organizacji turniejów.