Uchwała nr 15/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

26 stycznia 2005

Zarząd PZG postanowił zaakceptować przedstawiony przez agencję SMS raport medialny odnoszący się do pozyskania patronów medialnych przez PZG (par.2 ust.1.1 Umowy z dnia 22.12.2004).